ѕ–ќƒ” “»


–С–∞–љ–µ—А

ќбков за PVC дограма


†Ќадеждността и сигурността на една дограма зависи от пантите, заключващите механизми и дръжките, които са обединени с една дума Ц обков.  ачествените прозорци и врати тр€бва да удовлетвор€ват изключително високи изисквани€, но това би било немислимо без използването на качествен обков. ƒобри€т обков е този, който поддържа безпроблемното функциониране на вратите и прозорците и осигур€ва дълъг живот на експлоатаци€. ќт него зависи дали ще ви духа през зимата, ще отвар€те ли безпроблемно дограмата или в определен момент т€ ще провисне.†

ќбковът позвол€ва регулиране на отвар€емостта в три равнини. ‘ункционира без усилие и дава възможност за изготв€не на стандартни, скосени или арковидни прозорци.

ќсновните варианти на отвар€не са хоризонтално, вертикално и комбинирано.

ќбковът за дограма, тип УхармоникаФ,† позвол€ва изпълнението на врати с гол€ма преходна площ при отворено положение, леко и безшумно придвижване на крилата. ѕодход€що е за веранди, мансарди и др.

ќтвар€не чрез приплъзване - тип "‘олксваген" позвол€ва изпълнението на крила с гол€м размер. ѕодход€що е за балкони с малка площ. ”сещането за пространство и комфорт е неверо€тно.


WinkHaus е изключително качествен и дълготраен обков. ƒългогодишната експлоатаци€ и натоварване не влиа€т на безпроблемното† функциониране на обкова, сигурността и леки€ и удобен ход. —ери€та Activ Pilot е особенно надежден,антивзломен тип обков. ¬сички предпазни насрещници са проектирани и направени чрез силен стоманен мост. Ћесното регулиране е други€т съществен момент. „рез специален заключващ осмоъгълен болт, регулирането става лесно, а затвар€нето плътно. “ака пестите от топло-енерги€та за затопл€не на дома ¬и. ¬исокото качество на обкова WinkHaus е доказана чрез редица тестове и изпитани€. ћногото възможности за видове отвар€не и изнас€ни€ на крилото, както и гъвкавото дооборудване при желание от ¬аша страна са важни приоритети, за да изберете обкова от ново поколение.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
† † † † † †††††††††††††††††††††††††††††††

нова заключваща система

с фиксиращи болтове с осем канта


задвижващ механизъм за двукрили прозорци (пасивна мартина) с нов, уникален бутон за отключване за висок комфорт при употрба††††

†††††††††††††††

троен функционален елемент с интегрирана защита срещу неправилно превключване функциите на прозореца, механизъм за повдигане на крилото на прозореца и заключване с шнапер за балк. врати–Х–Ґ–Ш–Ъ–Х–Ґ–Ш: