ѕ–ќƒ” “»


–С–∞–љ–µ—А

ѕластмасата предлага безценни предимства. “ози материал прави идеална комбинаци€

между икономична ефективност, творческа свобода и високите изисквани€ за топло-

и шумоизолаци€. ¬ъв връзка с технологичните тенденции, качество, функционална

годност и естетика K?MMERLING винаги води с една крачка напред. ƒоверете се на

една водеща марка!


K?MMERLING предлага множество прозоречни системи, които със своето многообразие от

видими височини и дълбочини на вграждане на крилото и касата, с разнообразните си

конструкции с подвижен и стационарен делител, декоративни или дел€щи стъклото

шпроси могат да изпълн€т вс€какви прозоречни фантазии.


»кономичност, дизайн, функционалност, защита на околната среда и отговорното

отношение към ресурсите и суровините отговар€т при†K?MMERLING на най-високите

изисквани€ и се†опират на полезните познани€ на производителите.


ѕластмасите за изработване на прозорци† спадат към най-трайните и след сто

години те са напълно годни. «а това допринас€т стабилизатори, които подобр€ват

още повече способността на поливинилхлорида да издържа на атмосферни

вли€ни€. ƒосегашните рецептури съдържаха олово, но програмите на ≈ќ предвиждат

ограничаване на неговото използване.

¬сички PVC †профили на K?MMERLING се стабилизират с екологичните калций и

цинк, вместо с олово. — това не само се подобр€ва опазването на околната среда, но

и качеството на прозорците във вс€ка една фаза от т€хната експлоатаци€ - това ги

прави още по-устойчиви на атмосферни вли€ни€, с по-дълготраен бл€сък. Ќа лице е

още по-чист процес на рециклиране - една много добра възможност за опазването на

околната среда.


GreenLine Ѓ - «елената лини€ е всъщност лини€та на разума. ќт самото начало

прозорците на K?MMERLING винаги са били екологично безвредни. –ециклиране се

извършваше още в годините, когато това пон€тие не бе придобило гражданственост.

GreenLine Ѓ избира път€ на най-активната защита на околната среда - път€ на личната

отговорност.


÷ветове безкрай! —тане ли въпрос за цв€т при K?MMERLING, изисквани€та са сериозни.

«атова при нас цветовете присъстват и в научните изследвани€, и в развойната работа и

в осигур€ването на качеството. ¬сички цветове се отличават с висока устойчивост на

въздействието на светлината, на атмосферните фактори, и не се надраскват. ‘олирането

се отличава не само с красивите си цветове, но и с различни дървесни структури -

естествената топлота на дървото, съчетана с трайността на пластмасата.


»стори€


1897

† –егистрац舆⠾ирмасенс от  арл  ьомерлинг под формата на търговска

† фирма

1902

† Ќачало на производството на лепила

1949

† ѕърви производствени серии синтетичен каучук

1952

† Ќачало на производството на пластмаси

1954

† ѕодемане на международни дейности, като напр. производствени фирми

† във ‘ранци€ и Ѕразили€

1957

† * —тарт на екструзи€та на профили за ролетни щори
† * »зграждане на производствена база в јвстри€
† * –азвой и производство на изолационни материали за строителството и†

††† на стъклопакети

1967

† —тарт на екструзи€та на пластмасови профили за прозорци с†

† марките†Combidur†и Pirmat както и пластмасови панели K?MADUR.

1975

†–азвой на профили за перила от пенопласти K?MABORD

1976

† Ќачало на производството на†панели от интегрална пенопластмаса с††

† обшивка от твърдо ѕ¬÷ K?MACEL

1979

† –азвой на коекструзи€та на композитни прозоречни профили от ѕ¬÷ и

† алуминий Combidur AV

1986

† Ќачало на екструзи€та на профили за прозорци във ‘ранци€

1989

† * Ќачало на екструзи€та на профили за прозорци†в »тали€
† * Ќова профилна генераци€ Eurodur

1992

† Ќачало на производството на профили за прозорци в »спани€

1995

† Ќачало на производството на профили за прозорци в  итай

1996

† —тарт на екструзи€та на плоскости в —јў

2000

† HT TROPLAST поглъща K?MMERLING KUNSTSTOFFE и става водещи€т

† доставчик на профили в международен план

2003

† ќсноваване на†profine GmbH като холдинг, обедин€ва€†дейностите с

† профили

2004

† »зкупуване на†Knipping чрез мениджмънта и продажбата на HT TROPLAST

† на международни инвеститори за извънборсови д€лови придобивани€

2005

† –еструктуриране на†HT TROPLAST -
† концентраци€ върху основните компетенции†- профилите

2006

† ”крепване на международното лидерство на†profine group

2007

† ѕродажба на предпри€тието на†Arcapita Investment Bank

2008

† K?MMERLING празнува 111 години фирмена истори€

–Х–Ґ–Ш–Ъ–Х–Ґ–Ш: